دوره آموزشی بازاریابی و کسب درآمد از فضای مجازی - مرکز رشد بروجرد

دوره آموزشی بازاریابی و کسب درآمد از فضای مجازی - مرکز رشد بروجرد


لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد

  مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد

  مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد یک مرکز رشد در شهر بروجرد می باشد

   نظرات