بهشت زیر پای مادران آگاه

دغدغه‌ی چگونگی احترام و رابطه‌ی متعادل بیشتر از چرایی آن ذهن افراد را درگیر خود می‌نماید؛ چراکه درک یکسان از یک موضوع برای افراد بسیار مشکل است و شاید یک نوع رفتار برای عده‌ای ارزش و برای گروهی دیگر ضد ارزش تلقی گردد. مادران آگاه لایق بهترین‌ها در بهشت آسمانی و بهشت زمینی هستند و فرزندان باید ببالند به داشتن مادرانی آگاه؛ چراکه تربیت و پرورش در بالین و آغوش یک مادر آگاه می‌تواند انسان را به درجاتی برساند که همگان را به‌وجد آورد و دستاوردی داشته باشد که دنیا جای بهتری برای زیستن گردد و چه دستاوردی مهم‌تر و زیباتر از آن.

متن کامل خبر در سایت نوپانا

    منبع خبر

    نوپانا

    نوپانا

    نوپانا یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات