کارگاه سه روزه دورکاری و کرامت نیروی کارویژه کارکنان محترم دانشکده

کارگاه سه روزه دورکاری و کرامت نیروی کارویژه کارکنان محترم دانشکدهکارگاه سه روزه
دورکاری و کرامت نیروی کار ویژه کارکنان محترم دانشکده توسط جناب آقای دکتر محسن زمانی در روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۸ از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴ و روزهای دوشنبه مورخ ۴ و ۹۹/۱۲/۱۱ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ به صورت مجازی و حضوری برگزار خواهد شد.

جدول برگزاری کارگاهها
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات