بازدید مدیر مرکز رشد و نوآوری آمل از شرکت های فناور

بازدید مدیر مرکز رشد و نوآوری آمل از شرکت های فناور

مدیر مرکز رشد و نوآوری آمل بمنظور آشنایی با روند تولید محصولات فناورانه و همچنین گفتگو پیرامون چالش های پیش رو و کمک به رفع موانع در تولید و اخذ مجوزات قانونی از شرکت های فناور شهرستان آمل بازدید بعمل آوردند.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل یک مرکز رشد در شهر آمل می باشد

   نظرات