ارزیابی سالانه ۹۹ واحدهای فناور مرکز رشد و نوآوری نوشهر برگزار شد

ارزیابی سالانه ۹۹ واحدهای فناور مرکز رشد و نوآوری نوشهر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد و نوآوری نوشهر، ارزیابی سالانه واحدهای فناور مرکز رشد و نوآوری نوشهر بصورت ارتباط ویدئوکنفرانسی با ارزیاب پارک در روزهای ئوشنبه و سه شنبه ۱۳ و ۱۴ بهمن ۹۹ انجام شد. ر این ارزیابی ها که با حضور مدیران واحدهای فناور و مرکز رشد و نواوری انجام شد دکتر محمدزاده ارزیاب پارک راهنمایی و منتورینگ لازم را در خصوص ادامه و توسعه فعالیت های واحدها ارائه نمود. شایان ذکر است ارزیابی ۱۹ واحد فناور نوشهر از ۲۰ واحد انجام و تکمیل گردید.
لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

  مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

  مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر یک مرکز رشد در شهر نوشهر می باشد

   نظرات