وبینار اصول برنامه ریزی و مدیریت مالی برای کسب و کارها

وبینار اصول برنامه ریزی و مدیریت مالی برای کسب و کارها


لینک اصل خبر در سایت مرکزرشد واحدهای فناور شهرستان نورآباد

  منبع خبر

  مرکزرشد واحدهای فناور شهرستان نورآباد

  مرکزرشد واحدهای فناور شهرستان نورآباد

  مرکزرشد واحدهای فناور شهرستان نورآباد یک مرکز رشد در شهر دلفان می باشد

   نظرات