برگزاری کارگاه جهت همکاران محترم غیرهیات علمی

برگزاری کارگاه جهت همکاران محترم غیرهیات علمیقابل توجه همکاران محترم غیرهیات علمی

کارگاهی با عنوان دورکاری و کرامت نیروی کار، به مدت ۳ روز در تاریخ ۹۹/۱۱/۲۸ از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴ و تاریخهای ۹۹/۱۲/۴ و۹۹/۱۲/۱۱ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ به دستور ریاست محترم دانشکده به صورت آنلاین و حضوری(درسالن شهید رحیمی) برگزار خواهد شد. مقتضی است در ساعات مقرر نسبت به شرکت در کارگاه مذکور طبق برنامه حضور به هم رسانید. ضمنا شرکت در این کارگاه مشمول امتیاز جهت ارزشیابی سالیانه خواهد بود و گواهی صادر خواهد شد.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات