حضور مدیر مرکز رشد در دهمین برنامه چهارشنبه‌های نوآفرینی با موضوع آشنایی با پتانسیل‌های مرکز و فرصت‌های نوآفرینی و سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی

حضور مدیر مرکز رشد در دهمین برنامه چهارشنبه‌های نوآفرینی با موضوع آشنایی با پتانسیل‌های مرکز و فرصت‌های نوآفرینی و سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی

مدیر مرکز رشد در دهمین برنامه چهارشنبه‌های نوآفرینی حضور یافت.

به گزارش روابط‌عمومی مرکز رشد، این برنامه با موضوع آشنایی با پتانسیل‌های مرکز و فرصت‌های نوآفرینی و سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی در تاریخ چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۹ به همت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران برگزار شد.

در این جلسه مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان، دکتر زربخت انصاری، دکتر مختاری مشاور وزیر جهاد کشاورزی در حوزه استارتاپ کشاورزی و مدیر کارآفرینی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر رمضان‌پور، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، دکتر قربانی، رئیس اداره کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی مازندران، مهندس رضایی، مدیرعامل استارتاپ کشاورزی بینج بار و مهندس حبیبی، تولیدکننده تجهیزات جلبک اسپرولینا از واحدهای مستقر در مرکز رشد حضور داشتند و به تشریح پتانسیل‌های مرکز و فرصت‌های نوآفرینی و سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی پرداختند.

دکتر انصاری نیز در این جلسه به معرفی واحدها و هسته‌های مستقر در مرکز رشد و دستاوردهای آنان پرداخت.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

  مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

  مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان یک مرکز رشد در شهر ساری می باشد

   نظرات