معرفی محصولات هسته باغ سبز خلیج فارسمعرفی محصولات هسته باغ سبز خلیج فارس در برنامه روشنای تولید شبکه استانی بوشهر


لینک اصل خبر در سایت پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر)

  منبع خبر

  پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر)

  پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر)

  پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر) یک پارک علم و فناوری در شهر بوشهر می باشد

   نظرات