چرا تامین مالی از بازار سرمایه موفق‌تر از بانک عمل می‌کند؟

نظارت چند لایه‌ای در بازارسرمایه سبب شده است تا طرح‌هایی که از شرایط مناسبی برخوردارند، به طور مناسبتری تامین مالی شوند. مومن زاده اظهار کرد: در برخی از مقالات بین المللی گفته میشود زیرساخت‌های مقرراتی و تنظیمات مالی در یک نظام است که اقتصاد را در استفاده از این ابزارها موفق میکند. این نظارت چند لایه‌ای سبب شد در بازار سرمایه طرح هایی که از شرایط مناسبی برخوردارند، تامین مالی شوند. در بند ۶ این قانون آمده است که تامین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی انجام شود. در بند ۵ هم اشاره شده است که گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه، و بیمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم موثر بازار سرمایه در جهت توسعه سرمایه گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور با تاکید بر ارتقاء شفافیت و سلامت نظام مالی انجام شود. به این نتیجه میرسیم که برای نظام تامین مالی به خصوص این که کسری بودجه دولت یک روش غیرتورمی خوبی دارد، استفاده از ابزارهایی مانند انتشار اوراق است باید در مرحله بعد به سمت آینده پژوهی، آینده نگاری و آینده نگری در سیستم تامین مالی برویم. مومن زاده اظهار کرد: همه این موارد زیرساخت هایی خواهد بود که کمک می‌کند ما یک تامین مالی مطلوبی را در اقتصاد کشور تجربه کنیم. تامین مالی باید به سمت صنایعی برود که برای توسعه کشور لازم است و جزو صنایع برتر محسوب میشود. اما این انتظار را میتوانیم داشته باشیم که مدیران مالی شرکت‌های مالی به خصوص شرکت‌های بورسی و فرابورسی اینها را بشناسند و بدانند اگر قرار است یک مدل تامین مالی انجام دهند یا نیاز مالی در یک شرکت وجود دارد باید اوراق منتشر شود و افزایش سرمایه به وجود آید در حالی که میبینیم حتی در گزارشگری آنها مشکل ایجاد میشود.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات