وبینار شبکه های هوشمند،چالشها فناوریهای رفع مشکلات - مرکز رشد بروجرد

وبینار شبکه های هوشمند،چالشها فناوریهای رفع مشکلات - مرکز رشد بروجرد


لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد

  مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد

  مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد یک مرکز رشد در شهر بروجرد می باشد

   نظرات