کافه کارآفرینی «کارتوق» مجتمع فنی تهران آغاز به کار کرد

این کافه کارآفرینی با مجوزهی مربوطه از وزارت کار شروع به فعالیت کرده و قصد دارد طی ماه‌های آتی محلی برای کارآفرینان و رویدادهای کارآفرینی کشور باشد. به گفته سعادت امروزه مقوله‌ای به اسم «آموزش مستمر» وجود دارد که کمک می‌کند تا زندگی افراد بهتر پیش برود و همچنین کاری کرده که نقش مراکز آموزشی پررنگ‌تر از گذشته شده است: «مجتمع فنی تهران نیز همین رویکرد را گرفته و می‌خواهد کاری کند که کارآفرینی در کشور به عنوان یک ارزش مطرح شود. سعادت درباره ایجاد کافه کارتوق می‌گوید که آنها تصمیم گرفتند به جای اعطای این کافه به برندهای معروف، خودشان این کافه را در دل مجتمع فنی تهران ایجاد کنند: «حضور کارآفرینان برتر و استارتاپ ویکندها و موارد دیگری که در این کافه به وجود خواهد آمد، باعث رشد خلاقیت و نوآوری در بین دانشجویان مجتمع فنی تهران خواهد شد.» او می‌گوید در کشورهای مختلف رابطه قوی بین واحدهای بزرگ و واحدهای کوچک است اما در ایران چنین رابطه‌ای وجود ندارد: «مثلا در کره کوچکترها به بزرگترها وصل هستند و یا در جایی مثل تایوان مدل‌های بزرگ در خارج کشور قرار دارند اما بازهم اتصال‌شان را به کوچکترها حفظ کردند. سپهری باور دارد این زنجیره باید به وجود بیاید و جایی مثل کافه کارآفرینی را مکانی مناسب برای این اتصال می‌داند: «در این مکان‌ها و با رویدادهایی که در آن شکل گرفته می‌شود، می‌توان کارآفرینان بزرگ کشور را به جوانان کسب و کارهای نوپا پیوند زد.

متن کامل خبر در سایت دیجیاتو

  منبع خبر

  دیجیاتو

  دیجیاتو

  جدیدترین اخبار و مقالات دنیای بازی و سینما

   نظرات