دومین جلسه  کارگاه دورکاری و کرامت نیروی کار

دومین جلسه کارگاه دورکاری و کرامت نیروی کار

دومین جلسه  کارگاه دورکاری و کرامت نیروی کار روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۰۴ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ برگزار گردید. در این کارگاه که توسط دکتر زمانی برگزار شد ۱۵ نفر به صورت حضوری و ۸ نفر به صورت مجازی حضور یافتند.
بخشی از مطالب و محتوای ارائه شده در این جلسه مشتمل بر یافتن چشم انداز  و رسالت ویژه هر انسان و نیز اهمیت ارتباطات و شکل گیری درست حلقه های ارتباطی در مدیریت نسل چهارم بود.
جلسه سوم این کارگاه دوشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۱  تشکیل خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات