افتتاح مرکز رشد و نوآوری انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای

امروز ۹ اسفند دکتر سورنا ستاری در مراسم افتتاح فاز سوم مرکز رشد و نوآوری انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی، با اشاره به اهمیت توسعه مراکز رشد و شرکت‌های فناورانه در کاهش وابستگی به واردات در کشور، گفت: نمی‌توان با تفکر سایر دولت‌ها در حوزه تولید و واردات، کشور را اداره کنیم، چرا که اقلیم و شرایط آب و هوایی متفاوت است، باید به پتانسیل موجود در صنعت غذا توجه و شرکت‌های قوی راه اندازی کنیم. ستاری با اشاره به لزوم حضور شرکت هایی با طرح و ایده داخلی در پارک‌های علم و فناوری، تاکید کرد: تولید و تجاری سازی باید در بخش خصوصی صورت گیرد. دکتر علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این مراسم با اشاره به اینکه مرکز رشد و نوآوری می‌تواند حلقه وصل صنایع غذایی و بخش خصوصی و کریدوری برای پردازش ایده‌های فناورانه و سرمایه گذاران باشد، گفت: راه اندازی مرکز رشد در انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، به پیشنهاد و حمایت معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت گرفت. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یادآور شد: اگرچه در طول سالیان اخیر صادرات مواد غذایی در کشور رشد شتابانی را تجربه کرده اما این رشد در تناظر با تمام استعدادهای بالقوه و بالفعل داخلی، به ویژه با توجه به شرایط اقلیمی حاکم در کشور نیست. به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی باید به سهم صنایع غذایی در صادرات، اشتغال زایی، تحریم زدایی و تجلی اقتصاد مقاومتی و لزوم ایجاد شرایط تسهیل یافته برای وجود تنوع غذایی توجه ویژه شود. زالی یادآور شد: انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور باید برای تبدیل این مرکز رشد به کریدوری مطمئن برای ایده پردازی و تجاری سازی تلاش کند.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات