مسابقه کتاب آموزی صوتی " پدر پولدار پدر فقیر"

مسابقه کتاب آموزی صوتی " پدر پولدار پدر فقیر"

مسابقه کتاب آموزی صوتی
مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه در راستای کسب و کارهای نوین برگزار می کند

منبع خبر

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان یک شتابدهنده در شهر سنندج می باشد

    نظرات