اطلاعیه دریافت کارت دانشجویی دانشجویان ورودی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹

اطلاعیه دریافت کارت دانشجویی دانشجویان ورودی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹

قابل توجه دانشجویان ورودی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹ دانشکده بهداشت:
با عنایت به آماده شدن کارت دانشجویی دانشجویان ورودی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰ در کلیه مقاطع کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد و Ph.D ، لازم به ذکر است که دانشجویان گرامی بایستی در قبال دریافت کارت دانشجویی مبلغ ۱۵۰۰۰۰ ریال را به شماره حساب ۸۳/۵۱۵۵۲۳۷۸  با کد شناسه ۱۱۲۰۱۰۱۱۲۹  نزد بانک ملت شعبه هجرت واریز نموده و با در دست داشتن فیش واریزی به سرکار خانم برومند امور دانشجویی دانشکده مراجعه نمایند. لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات