اخطار به دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۸

اخطار به دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان
 • کلیه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۸ و قبل از آن که در نیمسال ۹۹۲ ترم سوم و یا چهارم می باشند ، در صورتیکه حداکثر تا انتهای ساعت اداری  ۲۵ اسفند ماه ۹۹ موفق به ثبت عنوان پروپوزال خود در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده نگردند، علاوه بر اخطار آموزشی، وضعیت تحصیلی آنها به حالت تعلیق درآمده و نیمسال ۹۹۲ جز سنوات تحصیلی آنها محسوب خواهد شد. بدیهی است این دسته از دانشجویان بدلیل عدم حضور در دانشکده، امکان  استفاده از حذف ترم به علت اپیدمی کرونا در نیمسال ۹۹۲ را ندارند.
 • استفاده از حذف ترم به علت اپیدمی کرونا برای بار سوم جهت تمامی دانشجویان ، مشروط به تایید مدیر محترم گروه آموزشی، معاونت  محترم آموزشی دانشکده می­باشد.
 • - از دانشجویان ذکور مشمول نظام وظیفه ، که درخواست حذف ترم به علت اپیدمی کرونا را دارند باید تعهد کتبی مبنی براینکه هرگونه عواقب ناشی از حذف ترم به عهده خود دانشجو می باشد داده شود.
 • کلیه درخواستهای حذف ترم کرونا باید حداکثر تا یک هفته قبل از شروع امتحانات به این مدیریت اعلام گردد. بدیهی است به درخواستهایی که پس از موعد مقرر ارسال گردد به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

  پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

   نظرات