وبینار آشنایی با مهندسی خلاقیت TRIZ و نقش آن در ایجاد کسب و کار

وبینار آشنایی با مهندسی خلاقیت TRIZ و نقش آن در ایجاد کسب و کار


لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد

  مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد

  مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد یک مرکز رشد در شهر بروجرد می باشد

   نظرات