تودیع و معارفه مشاور رئیس دانشکده و مسئول روابط عمومی

تودیع و معارفه مشاور رئیس دانشکده و مسئول روابط عمومی

در جلسه ای مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳با حضور ریاست دانشکده بهداشت دکتر یاراحمدی، معاون پژوهشی دکتر رضایی، معاون آموزشی دکتر کرمانی و معاون اداری و مالی دکتر آزادی در طی حکمی دکتر خارقانی مقدم عضو هیات علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت به سمت مشاور رئیس و مسئول روابط عمومی دانشکده بهداشت منصوب شد. دکتر یاراحمدی به روحیه علمی و تلاشگرانه ایشان که ضرورتی در جهت اعتلای واحد روابط عمومی دانشکده در نیل به اهداف و هرچه پویاتر شدن آن است اشاره داشتند.
همچنین از زحمات دکتر حسینی بهارانچی در مدت دو سال گذشته در این سمت تقدیر به عمل آمد و از ایجاد تغییرات سازنده و مورد نیاز دانشکده در مدت زمان مسئولیت ایشان در حوزه روابط عمومی دانشکده با تقدیم لوحی تشکر گردید.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات