ایده محوری«طراحی و ساخت دستگاه برداشت و سورت‌بندی میوه از تمام ارتفاعات درختان و بدون آسیب‌زدن به میوه و درخت» در شورای جذب و پذیرش مرکز رشد تصویب شد

ایده محوری«طراحی و ساخت دستگاه برداشت و سورت‌بندی میوه از تمام ارتفاعات درختان و بدون آسیب‌زدن به میوه و درخت» در شورای جذب و پذیرش مرکز رشد تصویب شد

صد و چهل و یکمین جلسه شورای جذب و پذیرش مرکز رشد در روز دوشنبه ۱۸ اسفند ماه سال جاری به صورت مجازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد، در این جلسه، ایده محوری «طراحی و ساخت دستگاه برداشت و سورت‌بندی میوه از تمام ارتفاعات درختان و بدون آسیب‌زدن به میوه و درخت»  در شورای جذب و پذیرش مرکز رشد دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت.

در این جلسه مصطفی نصیری به تشریح ایده محوری خود که باهدف دستگاه برداشت و سورت‌بندی میوه ارائه‌شده است، پرداخت.

گفتنی است، این ایده محوری توسط آقایان جعفری صیادی، خزائی، فقان نتاج، انصاری، متولی و اسدی موردبررسی و داوری قرار گرفت و موفق به کسب آرای موافق داوران برای جذب و استقرار در دوره رشد مقدماتی مرکز شده و برای تصویب نهایی به شورای مرکز رشد ارجاع داده شد.

لازم به ذکر است؛ به گفته نصیری، تولید این دستگاه باعث کاهش هزینه برداشت از طریق کاهش تعداد نیروی کار برداشت و سورت‌بندی شده و همچنین زمان برداشت را کم می‌کند.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

  مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

  مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان یک مرکز رشد در شهر ساری می باشد

   نظرات