فین‌تک ها و تاب‌آوری اقتصاد ایران

فین‌تک ها و تاب‌آوری اقتصاد ایران

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با بیان اینکه دیجیتال سازی پول و ایجاد عرصه جدید در فرآیندهای مالی معلول حضور فین تک هاست، تصریح کرد: با کمک فین تک‌ها شرایط برای جریان نقدینگی آسان، مدیریت سرمایه کارآمدتر و جذب منابع مالی امن و پایدارتر فراهم می‌شود که برآیند این دگرگونی‌ها ارتقا تاب آوری اقتصادی است. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اظهار امیدواری کرد با ادامه روند پرسرعت استفاده از فین تک‌ها در کشور بتوانیم به ایجاد یکپارچه زیرساخت‌های داخلی کمک کرده و فرصت‌ها در اقتصاد جهان را مغتنم بشماریم.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات