تمدید شد

تمدید شد

زمان اولین فراخوان طرح جوانه در گرنت فناوری تا پایان سال ۱۳۹۹ تمدید شد و متقاضیان می توانند جهت ثبت نام به سایت پارک علم  وفناوری مازندران به نشانی www.mstp.ir مراجعه نمایند.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل یک مرکز رشد در شهر آمل می باشد

   نظرات