طعم شیرین کارآفرینی با ترشی فروشی بانوی کارآفرین

«زهرا یوسفی» بانوی کارآفرینی است که نه تنها توانست برای خود شغلی دست و پا کرده و چندین نفر را مشغول به کار کند، بلکه الگویی برای دیگر زنان روستایی شد تا به فکر درآمدزایی برای خود باشند، این بانوی کارآفرین علاقه خود را در تهیه ترشیجات دنبال کرد و حالا برای خودش اسم و رسمی پیدا کرده است. او می‌گوید: حضورم در این عرصه راه را برای دیگر بانوان روستایی هموار کرد و به تعبیری الگویی بود برای زنانی که علاوه برعلاقه نیاز به شغل و درآمدزایی هم داشتند، موفقیت من انگیزه و مشوقی بود برای اینکه دیگران هم قدم در این راه بگذارند و این باعث خوشحالی من است. صندوق خرد زنان؛ عامل کارآفرینی این بانوی کارآفرین که در صحبت‌هایش سرزندگی و هیجان موج می‌زند، از چگونگی ورودش به این عرصه می‌گوید: سال ۸۶ یکی از کلاس‌های صندوق خرد زنان روستایی روستایبرخوردار شرکت کردم، در آنجا مطرح کردند که به طور گروهی هر ایده و کاری را که دوست دارد عنوان کند من ایده تهیه ترشیجات را به واسطه علاقه‌ و تا حدودی سلیقه‌ی که در این زمینه داشتم مطرح کردم و همان سال با چند نفراز بانوان روستا کار را در محلی که خدمات روستایی در اختیار ما قرارداد شروع کردیم. یوسفی می‌گوید: حضور من به عنوان اولین بانوی کارآفرین روستای برخوردار و دیگر روستاهای اطراف راه را برای دیگر بانوان روستایی هموار کرد و به تعبیری الگویی بودم برای زنانی شد که علاقه و حتی نیاز مادی داشتند، موفقیت من انگیزه و مشوقی بود برای دست و پا کردن شغل برای بانوان و این باعث خوشحالی من است، هر کدام از بانوان که می‌خواهند پا در این عرصه بگذارند راهنماییشان می‌کنم، زیرا معتقدم علاوه بر درآمدزایی یک سرگرمی است و از فرسودگی بانوان جلوگیری می‌کند.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات