یادگیری در مقابل نوآوری

توسعه صنعتی که به معنی تحول در شیوه تولید در یک کشور و ارتقای توانمندی‌های سازمانی در سطح بنگاه است، ویژگی‌های خاصی دارد که برای کشورهای دنیا به ارمغان می‌آورد که ذیل همان توسعه صنعتی دسته‌بندی می‌شود و برخلاف روند معمولی که درباره تخریب خلاق در صنعت گفته می‌شود، توسعه صنعتی از یادگیری شروع می‌شود. به عبارت دیگر، کشوری مانند ایران به شرکت‌های جدید نوآور و نوپا نیاز ندارد، بلکه بنگاه‌های موجود صنعتی باید شیوه‌های تولید و توانمندی‌های سازمانی مانند مدیریت زنجیره تامین، حسابداری و انبارداری، مدیریت منابع انسانی و بازاریابی و فروش، شرکت‌های پیشرو بین‌المللی را یاد بگیرند. به عبارت دیگر توسعه اقتصادی تا حد زیادی وابسته به بزرگ شدن بنگاه‌های موجود و ارتقای توانمندی‌های سازمانی دارد، نه ایجاد بنگاه‌های جدید و به اصلاح نوآور که می‌خواهند از صفر شروع کنند.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات