پرداخت تسهیلات مالی به شرکت های مستقر در مرکز رشد

رنگ دانش بنیان بر پیکر شرکت‌های سودجو/مزیت ها محمل سو استفاده ها به اطلاع می رساند با پیگیری های صورت گرفته و طبق مصوبه سفر مورخ ۹۹/۱۰/۲۰ جناب آقای دکتر ستاری، معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری به استان خوزستان، واحد های فناوری که تمایل به اخذ تسهیلات مالی دارند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ طرح خود را در قالب که به پیوست می باشد به مرکز رشد ارائه نمایید. لازم به ذکر است تسهیلات مذکور توسط صندق پژوهش و فناوری استان خوزستان به عنوان کارگزار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پرداخت می گردد.

رنج نرمال

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناوری دزفول

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناوری دزفول

  مرکز رشد واحدهای فناوری دزفول

  مرکز رشد واحدهای فناوری دزفول یک مرکز رشد در شهر دزفول می باشد

   نظرات