تغییر حساب درآمد اختصاصی پارک

تغییر حساب درآمد اختصاصی پارک

به اطلاع واحدهای محترم می‌رساند، در اجرای دستورالعمل وزارت اقتصاد و دارایی و خزانه‌داری کل کشور حساب درآمد اختصاصی پارک علم و فناوری  دانشگاه تربیت‌مدرس تغییریافته است.

شماره‌حساب: ۴۰۰۱۰۶۶۷۰۳۰۴۰۴۵۰

نام حساب: درآمد اختصاصی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس  نزد بانک مرکزی شعبه ریالی

IR ۰۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۶۶۷۰۳۰۴۰۴۵۳ : شماره شبا

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

  پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

  پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

   نظرات