قربانیان بازار کار پس از پاندمی

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که به‌رغم سازگاری‌های چشمگیر و حمایت‌های سیاسی قابل توجهی که در بسیاری از اقتصادها انجام شده، آشفتگی اقتصادی و جابه‌جایی بازار کار ناشی از شوک همه‌گیری «کووید- ۱۹»، همچنان ادامه دارد و تاثیر نابرابری بر کارکنان داشته است. یک تجزیه و تحلیل جدید و مبتنی بر مدل مطالعاتی نشان می‌دهد که چگونه سیاست‌های حفظ اشتغال می‌تواند در کاهش خسارات و تسکین اثرات نابرابر شوک همه‌گیری بر نیروی کار، به طور قدرتمند عمل کند؛ این در حالی است که سیاست‌های تخصیص مجدد نیروی کار که از ایجاد شغل حمایت می‌کند، می‌تواند اصلاح اثرات ماندگارتر «کووید- ۱۹» بر بازار کار را تسهیل کند. در سرتاسر جهان، به طور متوسط جوانان و افراد کم مهارت بیشتر تحت‌تاثیر این شوک قرار گرفته‌اند که تا حدی نشان‌دهنده تفاوت‌ها در رقابت بین نیروی کار در میان بخش‌ها است. در اثر همه‌گیری کرونا، نیروی کار با مهارت پایین متحمل ضربات سه‌گانه‌ای می‌شوند: آنها به احتمال بالاتر در بخش‌هایی مشغول می‌شوند که بیشتر تحت‌تاثیر منفی «کووید-‌۱۹» قرار دارند؛ احتمال اینکه آنها در زمان رکود اقتصادی، بیکار شوند، بیشتر است و افرادی که قادر به یافتن شغل جدید می‌شوند، کسانی هستند که احتمالا به تغییر شغل نیاز داشته و از افت درآمد رنج خواهند برد. سیاست‌های حفظ اشتغال-مانند در نظرگرفتن یارانه دستمزد و برنامه‌های کاری کوتاه‌مدت-در کاهش شاغلان موثر هستند، این در حالی است که سیاست‌های تخصیص مجدد–مانند مشوق‌های استخدام، کمک به افراد برای جست‌وجو و تطبیق شغلی و برنامه‌های بازآموزی-یافتن شغل و تغییر شغل توسط افرادی که هنوز شاغلند را تقویت می‌کند. به طور تاریخی، افراد کم مهارت تمایل بیشتری به نفع بردن از سیاست‌های حفظ شغل دارند؛ این در حالی است که سیاست‌های تخصیص مجدد نیروی کار چشم‌انداز بازار کار را برای زنان و جوانان بیشتر افزایش می‌دهد. برای یک شوک گذرا و نامتقارن، مانند تاثیر متفاوت قرنطینه یا افزایش شدید فاصله اجتماعی بر بخش‌ها، سیاست‌های حفظ اشتغال در کاهش بیکاری و ارائه بیمه درآمدی کوتاه‌مدت بسیار قدرتمند عمل می‌کند. تصویر کلی از نتایج مدل نشان می‌دهد که پاسخ بهتر به بحران همه‌گیری «کووید- ۱۹»، یک بسته سیاستی است که اقدامات حفظ و تخصیص مجدد اشتغال را ترکیب می‌کند تا به ترکیبی از اجزای موقت و دائمی شوک وارده پاسخ دهد. بسته تشریحی نشان داده شده در اینجا از اقدامات حفظ اشتغال برای کاهش میزان رشد بیکاری طی دوران همه‌گیری شدید و فاز قرنطینه و از اقدامات تخصیص مجدد نیروی کار طی دوره احیا برای تسهیل جابه‌جایی نیروی کار به سمت بخش‌های کمتر تاثیر یافته، استفاده می‌کند تا سریع‌تر اشتغال ایجاد کند.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات