هفته سلامت سال ۱۴۰۰

هفته سلامت سال ۱۴۰۰

هفته سلامت سال ۱۴۰۰
اول تا هفتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
شعار هفته سلامت:
ساخت جهانی عادلانه تر و سالم تر
عناوین روزهای هفته سلامت:
روز تاریخ عناوین روز شمار
چهارشنبه ۰۱/۰۲/۱۴۰۰ همراهی با مدافعان سلامت
برای ساخت جهانی عادلانه تر و سالم تر
پنج شنبه ۰۲/۰۲/۱۴۰۰ مشارکت اجتماعی، همدلی و وفاق ملی
برای ساخت جهانی عادلانه تر و سالم تر
جمعه ۰۳/۰۲/۱۴۰۰ آموزه های دینی و پیوند نهادهای مذهبی و نظام سلامت
برای ساخت جهانی عادلانه تر و سالم تر
شنبه ۰۴/۰۲/۱۴۰۰ ارتقای نظام شبکه بهداشتی-درمانی و مراقبت های بهداشتی اولیه
برای ساخت جهانی عادلانه تر و سالم تر
یکشنبه ۰۵/۰۲/۱۴۰۰ رسانه ها، آموزش و فرهنگ سازی
برای ساخت جهانی عادلانه تر و سالم تر
دوشنبه ۰۶/۰۲/۱۴۰۰ پژوهش،فناوری، پشتیبانی و مانع زدایی از تولید
برای ساخت جهانی عادلانه تر و سالم تر
سه شنبه ۰۷/۰۲/۱۴۰۰ مشارکت های بین بخشی و مسئولیت اجتماعی
برای ساخت جهانی عادلانه تر وسالم تر
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات