مهمان و انتقالی

مهمان و انتقالی

به اطلاع دانشجویان متقاضی مهمان یا انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها می رساند سامانه انتقال و مهمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از روز یکشنبه مورخ ۵/۲/۱۴۰۰ لغایت پایان روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۶ فعال می باشد. لازم به ذکر است دانشجویان مهمان ترم قبل می بایست نامه موافقت دانشگاه خود را از طریق اتوماسیون اداری جهت طرح در کمیسیون مهمانی در تاریخ های مقرر ارائه نمایند.
زمانبندی سامانه
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات