اولین جلسه پیش دفاع طرح گرنت فنا...

اولین جلسه پیش دفاع طرح گرنت فنا...

اولین جلسه پیش دفاع طرح گرنت فناورانه برگزار شد

با توجه به پیوستن پارک علم و فناوری خراسان شمالی به شبکه گرنت فناوری اولین جلسه پیش دفاع طرح گرنت فناورانه بصورت حضوری و مجازی برگزار شد.

این جلسه با حضور آقای مهندس سیدعلی مرتضوی ناظر جلسه و آقای رضا فیض آبادی، آقای دکتر ناصر لطفی و آقای مهندس مجتبی قدیمی به عنوان ارزیاب برگزار شد.

در این جلسه دو طرح مورد بررسی و دفاع قرار گرفت.

ابتدا خانم مهندس هدی دانش پژوه و استاد راهنما جناب آقای دکتر اکبرپور با طرح "بررسی فنی و تجاری مارکت پلیس های فعال ایرانی" پیش دفاع کردند.

در ادامه خانم مهندس زهرا مصطفوی دارائی و استاد راهنما آقای دکتر مهران گرمهء با طرح "راهکارهای طراحی یک سامانه تهیه نسخ پشتیبان از اطلاعات با ایجاد افزونگی بهینه به منظور مقاومت در برابر حملات باج افزاری" پیش دفاع و ارزیابان نقطه نظرات خود را مطرح نمودند.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان شمالی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری خراسان شمالی

  پارک علم و فناوری خراسان شمالی

  پارک علم و فناوری خراسان شمالی یک پارک علم و فناوری در شهر بجنورد می باشد

   نظرات