فراخوان رویداد ملی جوان شایسته

فراخوان رویداد ملی جوان شایسته

رویداد ملی جوان شایسته هر ساله به منظور معرفی جوانان ۱۸ تا ۴۰ سالی که شایستگی و تاثیرگذاری خود را در انجام ماموریت‌های سازمان به اثبات رسانده‌اند توسط اتاق بین الملل جوانان برگزار می‌شود. معرفی جوانان شایسته در کشور و همچنین در سطح جهانی، برای ایجاد انگیزه و الهام بخشی به دیگر جوانان در جهت رشد و خدمت به دیگران است. جوان شایسته‌ی انتخاب شده علاوه بر منافع و موفقیت‌های شخصی، پیشرفت دیگران نیز برایش اهمیت دارد و در تلاش برای ایجاد تغییر و تحول برای خود و جامعه است. اتاق بین الملل جوانان ایران (JCI IRAN) در اولین سال برگزاری این رویداد، موفق به راه‌یابی به مرحله نهایی سطح جهانی رویداد و معرفی وحید رجبلو در میان ۱۰ جوان برتر جهان به عنوان نماینده ایران شد که فرصت شبکه سازی جهانی را برای وحید و کشورمان به ارمغان داشت. اکنون اتاق بین الملل جوانان ایران در حال برگزاری رویداد ملی جوان شایسته سال ۲۰۲۱ است.

متن کامل خبر در سایت هفته نامه شنبه

    منبع خبر

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات