بانک توسعه تعاون، حامی اینوتکس پیچ ۲۰۲۱

در این رویداد خدمات و تسهیلات ویژه با حمایت مجموعه‌های مختلف به برندگان فینال اختصاص خواهد یافت و از مهمترین آنها به تسهیلات بانک توسعه تعاون و جایزه نقدی و غیر نقدی دیگر می‌توان اشاره کرد.

متن کامل خبر در سایت هفته نامه شنبه

    منبع خبر

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات