ثبت پروپوزال

ثبت پروپوزال

به اطلاع دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ورودی های ۹۸ و قبل از آن می رساند:
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی ۹۸ و ما قبل آن که موفق به ثبت پروپوزال خود تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ نگردیده اند، از لحاظ آموزشی دانشجوی تعلیقی محسوب می­گردند.
بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه ، دانشجویان ورودی های ۹۷ و ما قبل آن تا تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ و ورودی های ۹۸ تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۵ فرصت دارند تا با دفاع از پروپوزال، از وضعیت تعلیق خارج شوند. بدیهی است نیمسال دوم ۱۴۰۰-۹۹ به عنوان سنوات تحصیلی برای این دانشجویان محسوب خواهد شد.
در صورتیکه این دانشجویان موفق به دفاع از پروپوزال خود در زمانهای یاد شده نگردند، نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نیز تعلیق و نیمسال مربوطه جزو سنوات تحصیلی محسوب خواهد شد. قابل ذکر است دانشجویانی که سقف سنوات قانونی آنها در پایان نیمسال های اشاره شده به پایان می­رسد از ادامه تحصیل در نیمسالهای بعدی محروم خواهند شد.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات