خیز دولت برای تامین مالی

به عبارتی بخش عمده تامین مالی از طریق بازار سرمایه در بازار بدهی انجام می‌شود. بازار بدهی متشکل از انواع اوراق بدهی است که در اقتصاد ایرانی اسلامی، صکوک هم خوانده می‌شود و یکی از ابزارهای متنوع مالی است که برای تامین مالی دولت و بخش خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال می‌توانیم از طراحی اوراق اسناد خزانه اسلامی دولت نام ببریم که بعد از آمدن حجم زیادی از تامین مالی دولت وبخش بزرگی از ابزارهای بازار بدهی از طریق اسناد خزانه انجام شد و بخش زیادی از بازار بدهی نیز در اختیار اسناد خزانه قرار گرفت. کارشناسان بازار سرمایه همواره بر این نکته تاکید می‌کنند که به جای اینکه مردم پولشان را در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند از ابزارهای با درآمد ثابت بدهی یعنی انواع اوراق استفاده کنند. بر همین اساس به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌شود اگر قرار است ابزاری با درآمد ثابت را انتخاب کنند روانه بازار بدهی شوند و از انواع اوراقی که در بازار بدهی منتشر می‌شود استفاده کنند. اکنون بخش خصوصی در جهت حمایت از تولید، اوراق منتشر می‌کند و وقتی بازار بدهی تقویت شود یعنی هم سرمایه‌گذاران حقیقی و هم حقوقی به سمت بازار بدهی هدایت شوند نوید این را می‌دهد که بورس و نقدینگی به سمت تولید هدایت می‌شود. برهمین اساس از نظر سرمایه‌گذاری اگر سرمایه‌گذار به عنوان یک گزینه ابزارهای بازار بدهی را انتخاب کند برای او نسبت به سپرده‌های بانکی به صرفه‌تر است.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات