برگزاری جلسات پیش دفاع و دفاع دوره دوم گرنت جوانه در پارک علم وفناوری استان سمنان

برگزاری جلسات پیش دفاع و دفاع دوره دوم گرنت جوانه در پارک علم وفناوری استان سمنان

گرنت جوانه به منظور بسط و توسعه توان ملی در نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر دانایی، زمینه‌سازی حرکت دانشگاه‌های کشور به سوی دانشگاه کارآفرین، ارتقا ظرفیت توسعه فنّاوری در مراکز پژوهشی و حمایت از صاحبان ایده‌های فنّاور در جهت تولید نمونه اولیه (MVP) برگزار میگردد. دوره دوم این گرنت در اسفند ماه سال گذشته برگزار و حدود ۳۰ طرح به دبیرخانه گرنت پارک ارسال شد. پس از بررسیهای اولیه و اصلاح برخی از این پارساها توسط متقاضیان، این طرحها به لحاظ علمی و برنامه کسب و کار توسط داوران مورد تایید وزارت علوم و فاوا مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفتند. طرحهای تایید شده ی نهایی برای بهره مندی از این گرنت معرفی خواهند شد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان سمنان

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری استان سمنان

    پارک علم و فناوری استان سمنان

    پارک علم و فناوری استان سمنان یک پارک علم و فناوری در شهر شاهرود می باشد

    نظرات