پروژه «تدوین نقشه راه فناوری اینترنت اشیا» انجام شد

شناسایی حوزه‌های اولویت‌دار جهت توسعه اینترنت اشیا در کشور با هدف توسعه اقتصادی و ترسیم نقشه راه فناوری اینترنت اشیا در کشور از اهداف این پروژه است. جهت ترسیم لایه دوم، به شناسایی چالش‌های کلیدی و نیازمندی‌های اینترنت اشیا کشور پرداخته شد و دو دسته چالش‌های غیر فناورانه و چالش‌های فناورانه به تفکیک لایه‌های معماری منتخب اینترنت اشیا مورد استخراج قرار گرفت.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات