آگهی مناقصه جهت انجام امور خدمات عمومی و پشتیبانی فنی غیر‌تخصصی

آگهی مناقصه جهت انجام امور خدمات عمومی و پشتیبانی فنی غیر‌تخصصی

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان سمنان

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری استان سمنان

    پارک علم و فناوری استان سمنان

    پارک علم و فناوری استان سمنان یک پارک علم و فناوری در شهر شاهرود می باشد

    نظرات