برنامه جدیدآنکالی مددکار و متخصص روانپزشکی خوابگاه ها و نیز فلوچارت خودکشی

برنامه جدیدآنکالی مددکار و متخصص روانپزشکی خوابگاه ها و نیز فلوچارت خودکشی

با توجه به اهمیت مشاوره روانشناسی و دریافت خدمات مربوطه برای دانشجویان برنامه های آنکالی مددکار و متخصص روانپزشکی خوابگاهها به قرار ذیل می باشد.

برنامه کاری مددکاران

فلوچارت

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات