امضای تفاهم‌نامه میان شبکه فن‌بازار ملی ایران و شهرداری تهران در مراسم افتتاحیه رویداد اینوتکس ۲۰۲۱…

امضای تفاهم‌نامه میان شبکه فن‌بازار ملی ایران و شهرداری تهران در مراسم افتتاحیه رویداد اینوتکس ۲۰۲۱…

همچنین کارگزار تخصصی تفاهم نامه بین دو نهاد ذینفع، شرکت کاریز اعتماد بوده است.

متن کامل خبر در سایت هفته نامه شنبه

    منبع خبر

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات