مصاحبه با شریف نظام مافی رئیس اتاق بازرگانی ایران سوئیس و مدیرعامل محک

مصاحبه با شریف نظام مافی رئیس اتاق بازرگانی ایران سوئیس و مدیرعامل محک

من فکر می‌کنم که دولت هر وقت از بعد اقتصادی به مشکل می‌خورد تازه متوجه ارزش بخش خصوصی می‌شود. از این جهت من فکر می‌کنم بخش خصوصی به خصوص در حوزه استارت آپ‌ها حمایت چندانی نمی‌شود.

متن کامل خبر در سایت هفته نامه شنبه

    منبع خبر

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات