شرکت کنندگان فینال اینوتکس پیچ : پلتفرم آموزشی فرانو

تعداد افراد تیم فرانو در یک سال گذشته به هفت نفر رسیده است.

متن کامل خبر در سایت هفته نامه شنبه

    منبع خبر

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات