گفتگو با علیرضا عطاری مسئول اجرایی اینو جوان ۲۰۲۱

امسال هم سعی کرد رویدادی به اسم ایده آموز برگزار کنیم که از سال ۹۲ این رویداد برگزار شد و در سال ۹۴ نتیجه گرفت.

متن کامل خبر در سایت هفته نامه شنبه

    منبع خبر

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات