بازدید از موسسات مستقر در ساختمان رویش

بازدید از موسسات مستقر در ساختمان رویش

دکتر محمدتقی احمدی، رئیس دانشگاه تربیت‌مدرس با همراهی دکتر مسعود ابراهیمی، رئیس پارک از ساختمان رویش بازدید و با موسسات مستقر جلسه‌ای برگزار کردند.

به گزارش روابط‌عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، در این بازدید دکتر محمدتقی احمدی، رئیس دانشگاه، دکتر مسعود ابراهیمی، رئیس پارک تربیت‌مدرس، دکتر موسوی کوهپر، معاون توسعه منابع و سرمایه انسانی دانشگاه، دکتر واعظ ترشیزی، رئیس دانشکده کشاورزی و جمعی از همراهان به بحث و تبادل‌نظر با شرکت‌های مستقر پرداختند.

این بازدید در روز شنبه ۱ خرداد سال جاری در ساختمان رویش برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

  پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

  پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

   نظرات