تودیع و معارفه مدیر مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه

تودیع و معارفه مدیر مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه

تودیع و معارفه مدیر مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه
در جلسه شورای نوآوری و کارآفرینی دانشگاه برگزار گردید
براساس حکم ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر زاهد شمی از اساتید خلاق و نوآور و دارای دانش کارآفرینی ازاعضای محترم هیات علمی گروه شیمی با توجه به تجارب، تعهد و تخصصی کهدارا می باشند به عنوان مدیر مراکز رشد،کارآفرینی و نوآوری دانشگاه منصوب شدند.
برهمین اساس در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ در جلسه شورای نوآوری و کارآفرینی که با حضور اعضای شورا و معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه برگزار شد از خدمات آقای دکتر سلیمانی تقدیر بعمل آمد و جناب آقای دکتر زاهد شمی به عنوان مدیر جدید مراکز مذکور معرفی شدند.پس از سخنان دکتر کرمی در خصوص اهداف بلند مدت و مورد انتظار مراکز یاد شده، برخی از اساتید حاضر در جلسه ضمن اعلام همکاری صمیمانه با مدیریت جدید آرزوی توفیق و سربلندی برای آقای دکتر شمی داشتند.
لینک اصل خبر در سایت مرکز نوآوری دانشگاه کردستان

  منبع خبر

  مرکز نوآوری دانشگاه کردستان

  مرکز نوآوری دانشگاه کردستان

  مرکز نوآوری دانشگاه کردستان یک شتابدهنده در شهر سنندج می باشد

   نظرات