نشست رئیس شبکه توسعه اجتماعی رسالت شعبه شهرستان آمل با شرکت های فناور

نشست رئیس شبکه توسعه اجتماعی رسالت شعبه شهرستان آمل با شرکت های فناور

نشست رئیس شبکه توسعه اجتماعی رسالت شعبه شهرستان آمل با شرکت های فناور مستقر در مرکز رشد و نوآوری شهرستان آمل بمنظور فروش محصولات فناورانه در بستر بازار اعضاء یکشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۰ در سالن جلسات این مرکز برگزار شد.
لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل یک مرکز رشد در شهر آمل می باشد

   نظرات