شرکت کنندگان فینال اینوتکس پیچ : مقابله با ضایعات میوه

شرکت کنندگان فینال اینوتکس پیچ : مقابله با ضایعات میوه

میکائیل فتحی پور از تیم اکتیوا هستم. در تیم اکتیوا ما یک راهکار برای ضایعات میوه هستیم؛ سالانه ۲۴ میلیون تن تولید میوه داریم که سی درصد این عدد معادل تقریبا ۸ میلیون تن تبدیل به ضایعات می‌شود. راهکار ما یک پوشش خوراکی مبتنی بر ساختار طبیعت است.

متن کامل خبر در سایت هفته نامه شنبه

    منبع خبر

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات