مجموعه خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکت‌های دانش بنیان

مجموعه خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکت‌های دانش بنیان

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان سمنان

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان سمنان

  پارک علم و فناوری استان سمنان

  پارک علم و فناوری استان سمنان یک پارک علم و فناوری در شهر شاهرود می باشد

  نظرات