مصاحبه مدیر عامل شرکت آیریک پردازش شبرو با سازمان فضایی ایران

مصاحبه مدیر عامل شرکت آیریک پردازش شبرو با سازمان فضایی ایران


به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان؛ شرکت فنی و مهندسی آیریک پردازش شبرو از شرکت های فعال و مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد تابعه پارک علم و فناوری لرستان می باشد که در حوزه هوشمندسازی، انرژی پارک و تجدید پذیر فعالیت می کند.

سمیه شبرو مدیر عامل شرکت در این مصاحبه در خصوص شعار این شرکت که اهداف آنها رسیدن به شهر هوشمند، شهروند و زندگی هوشمند می باشد صحبت نمودند. این شرکت در حوزه محصولات و فناوری های نوین و اینترنت اشیاء فعالیت می کند که یکی از محصولات فضا پایه این شرکت می توان به اپلیکیشن کشاورزیار اشاره نمود.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد

  مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد

  مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد یک مرکز رشد در شهر بروجرد می باشد

   نظرات