بازدید نماینده مردم شریف شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی از دستاوردهای فناورانه

بازدید نماینده مردم شریف شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی از دستاوردهای فناورانه

دکتر رضا حاجی پور نماینده مردم شریف شهرستان آمل روز شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۰ بمنظور آشنایی و رفع موانع تولید از دستاوردهای فناورانه و دانش بنیان مستقر در مرکز رشد و نوآوری آمل بازدید نمودند.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل یک مرکز رشد در شهر آمل می باشد

   نظرات