دو عضو جدید به خانواده شرکت های پردیس انرژی وارد شدند

دو عضو جدید به خانواده شرکت های پردیس انرژی وارد شدند


با مصوبه کمیته تخصصی انرژی، شرکت های به‌پوالکترونیک‌شایان و شرکت سیما‌طراحان‌مبتکر‌توس، موفق به ورود به دوره رشد مقدماتی پردیس انرژی پارک علم و فناوری خراسان شدند.

به گزارش روابط عمومی  پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از پردیس فناوری انرژی ؛با مصوبه کمیته تخصصی انرژی مورخ پنجم خرداد سال ۱۴۰۰، دو شرکت به پو الکترونیک شایان و سیما طراحان مبتکر توس، مجوز ورود به دوره رشد مقدماتی پردیس انرژی را دریافت کردند.

شرکت به پو الکترونیک شایان با ایده محوری "ساخت میکسر سوخت و گاز و هوای ژنراتورهای گازی MWM" و شرکت سیما طراحان مبتکر توس با ایده محوری "طراحی و ساخت کنترل ولو کرایوژنیک" در دوره رشد مقدماتی این پردیس پذیرش شده اند.

قابل ذکر است شرکت ها و هسته های فناور پس از اتمام دوره رشد مقدماتی در یک دوره ۶ الی ۹ ماهه، در صورتی که موفق به رشد مطلوب تجاری سازی طرح خود شده باشند، ضمن ارائه برنامه کاری خود برای ۵ سال آینده شرکت، درصورت تایید کمیته تخصصی، امکان حضور در دوره رشد و دریافت مجوز فناور مرکز رشد انرژی را خواهند داشت.لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

   نظرات